TERMES I CONDICIONS DE DEMANA.CAT


El lloc web www.demana.cat (en endavant la “Web” o la “Plataforma”) és una plataforma informàtica propietat de Orient agencia SCP (En endavant l'”Empresa” o “Orient”), societat legalment constituïda sota la legislació espanyola amb NIF J01823772, amb domicili social al carrer de C/ Josep Pla, 2 (17412) Maçanet de la Selva.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres en qualsevol moment en el correu info@demana.cat


Dades de l'establiment
Botiga de exemple (d'ara endavant, ESTABLIMENT)
C/ Josep Pla, 2 - Girona
vull@demana.cat
722 89 33 19

Dades fiscals

00000000


1. Descripció del servei
2. Obligacions dels usuaris
3. Propietat intel·lectual de la web i enllaços
4. Política de privacitat
5. Condicions d'ús particulars per a l'ESTABLIMENT
6. Reserva d'accions i exempcions de responsabilitat
7. Condicions de venda i devolucions
8. Seguretat
9. Legislació i normativa aplicable
10. Atenció al client
11. Política de cookies
12. Modificació1. Descripció del servei


1.1. Informació del producte

DEMANA.CAT ofereix la intermediació entre clients i establiments en la gestió virtual de les comandes per part dels establiments donats d'alta. És important llegir aquestes condicions d'ús perquè són la base legal de la relació entre la web i els usuaris.

Aquesta plataforma està disponible per a establiments d'hostaleria o particulars que actuïn en condició de professional, així com per als seus clients, i subjecta a aquests termes i condicions d'ús, la Política de Privacitat i la de Cookies. Qualsevol contractació realitzada per un particular que no actuï en condició de professional serà tinguda per no realitzada.

Els clients que sol·licitin contractar els serveis dels professionals de l'hostaleria ho fan en condició de particulars, i en qualsevol cas tots els usuaris (particulars o professionals) es comprometen a no usar la web per a fins il·legals.


1.2. Dades facturació, contacte i pagament

Una vegada seleccionat el producte pel client, s'obrirà un formulari perquè emplenis les dades de facturació i contacte, i un mitjà de pagament del mateix establiment (targeta o efectiu).

S'informa els titulars de les targetes de crèdit i dèbit que el responsable de les transaccions serà el professional a qui realitza la comanda. Les mateixes es realitzen en una pàgina segura, amb tecnologia SSL per a garantir la seguretat en la transmissió de les dades i un mètode de pagament certificat.

En cap cas les dades de les targetes de crèdit o dèbit seran guardades.


1.3. Preus en la web i pel servei.

El preu dels serveis es fixarà per l'establiment en oferir els seus serveis, amb l'IVA inclòs. Els cobraments es realitzaran o en el moment de la sol·licitud conformement als termes de pagaments de l'establiment, o en el local en el cas que el menja sigui retirat en el mateix establiment.

És possible que l'establiment incloguin promocions d'acord amb les seves condicions, sense que això impliqui cap responsabilitat per la plataforma DEMANA.CAT.


1.4 Usuaris de la plataforma

Aquesta plataforma web admet dos tipus d'usuaris: Establiments d'hostaleria i professionals del sector que ofereixin els seus serveis i productes, conformement a les condicions que publiqui cadascun, i que estaran registrats a DEMANA.CAT amb accés a un panell de control, adequat als requeriments que el servei contractat.

L'establiment ha acceptat complir tots els termes i les condicions legals que estan aquí descrites abans de contractar el servei. Cap establiment pot oferir el servei de DEMANA.CAT si no les ha acceptat. Clients interessats en la compra d'aquests productes i serveis, que utilitzin la plataforma per a la compra i seguiment de la comanda, sense haver d'estar registrats a DEMANA.CAT, i que siguin majors d'edat.


2. Obligacions dels usuaris

Els usuaris de DEMANA.CAT es comprometen a fer un ús adequat dels continguts, serveis i eines que estan accessibles a través d'aquesta web, amb subjecció a la Llei, la moral i l'ordre públic així com a les presents Condicions d'Ús, respectant en tot moment als altres usuaris d'aquesta. Per aquesta raó expressament accepta mantenir indemne a DEMANA.CAT davant qualsevol responsabilitat enfront de qualsevol persona, que pogués derivar-se d'un ús inadequat del Contingut Web per part seva, bé respecte a les Condicions d'ús o amb la legalitat.

En cas d'incompliment total o parcial per l'usuari de les presents Condicions d'Ús, DEMANA.CAT tindrà el dret de denegar l'accés a www.demana.cat sense necessitat de previ avís i a reclamar, en cas oportú, els danys ocasionats per l'incompliment.


3. Propietat intel·lectual de la web i enllaços

DEMANA.CAT és l'única titular dels continguts de la web, o l'única legitimada per a l'ús d'aquest contingut, per la qual cosa no s'autoritza la reproducció, reinterpretació total o parcial, ús, explotació, distribució, alteració, difusió, venda, amb finalitats comercials dels continguts d'aquesta web sense la prèvia autorització.

Tant aquesta web com la plataforma integrada i blog poden contenir enllaços a altres llocs web o esmentar altres webs cooperatives, dels quals els responsables seran els titulars d'aquestes, sense que es pugui reclamar a aquesta web per cap problema vinculat al seu mal funcionament.


4. Política de privacitat

Som respectuosos amb la informació que ens proporciones. Ni venem les teves dades, ni negociem amb elles, únicament et demanem el mínim indispensable perquè puguis utilitzar la nostra plataforma.

Aquesta política pot ser modificada en qualsevol moment, si ets un ESTABLIMENT registrat, et mantindrem al corrent dels canvis més rellevants de la web. Si no ets un usuari registrat, perquè uses DEMANA.CAT com a client, et recomanem que llegeixis la nostra política de privacitat de forma regular per a estar al dia.

La legitimació del tractament és la prestació del servei, i les finalitats són: - Gestionar les comandes dels clients a l'ESTABLIMENT - Respondre a la seva sol·licitud d'informació o compra

Doncs per a poder fer una comanda, el client ha de registrar diferents dades personals per tal que l'ESTABLIMENT pugui preparar la comanda, comunicar-se amb el client en cas que hi hagi alguna incidència, i en el cas que s'hagi d'entregar a domicili, disposar d'una adreça.

L'ESTABLIMENT en cap cas pot guardar-se aquestes dades o fer-ne ús per a comunicar-se amb el client amb fins comercials, a no ser que el mateix ESTABLIMENT arribi a un acord vàlid amb el client, un acord completament aliè a DEMANA.CAT

Amb les teves dades digitals a DEMANA.CAT adoptem totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir la seguretat i integritat de la informació personal, tant enfront d'accessos no autoritzats com la seva alteració, pèrdua o destrucció accidental.

Malgrat això, no podem garantir la seguretat absoluta de la informació recopilada, per la qual cosa has de col·laborar i utilitzar en tot moment el sentit comú sobre la informació compartida.


5. Condicions d'ús particulars per a l'ESTABLIMENT

En crear un perfil a través de DEMANA.CAT, vostè ha de proporcionar informació completa i exacta sobre la seva activitat i serveis oferts (com la descripció de la web demana, ubicació, productes, polítiques de consumició, qualitats, etc).

Revelar qualsevol incidència, restricció i requisits que puguin ser rellevants (com una edat mínima, nombre màxim de consumicions, restriccions horàries...)

Proporcionar qualsevol altra informació pertinent que DEMANA.CAT (com a justificants fiscals d'activitat) Vostè és responsable de mantenir actualitzada en tot moment la informació del seu anunci i producte.

L'ESTABLIMENT és el responsable en exclusiva de fixar un preu (inclosos impostos, si escau, o càrrecs addicionals) en el seu web demana. Una vegada que un Client sol·liciti la compra d'algun producte o servei, no es podrà modificar el preu.

L'ESTABLIMENT és el responsable de gestionar els horaris d'obertura i tancament de la seva web demana, fent possible o evitant les comandes en un horari determinat.

L'ESTABLIMENT és el responsable d'assegurar-se que tota la seva oferta es pot servir, en el cas que algun dels productes s'acabi durant un servei i sigui impossible reposar-lo, serà l'ESTABLIMENT l'encarregat de donar-lo de baixa mitjançant els mecanismes que la mateixa web els dóna.

Els termes i condicions inclosos en el seu web demana, han d'abstenir-se d'entrar en conflicte amb els presents Termes o amb la política que inclogui DEMANA.CAT de manera genèrica. Quan accepta o ha aprovat prèviament una sol·licitud d'un client, estarà subscrivint un contracte legalment vinculant amb el client, la qual cosa l'obliga a prestar el seu servei i/o producte al client, sense cap restricció.

Serà per compte de l'ESTABLIMENT facilitar la documentació legal relacionada amb la comanda, bé sigui factura o factura simplificada, sense que existeixi responsabilitat de la plataforma en aquest punt.


6. Reserva d'accions i exempcions de responsabilitat

DEMANA.CAT no es fa responsable dels conflictes que puguin sorgir entre els serveis i productes publicats en la plataforma i la seva posterior posada a la disposició del client. DEMANA.CAT no pot garantir el correcte funcionament del seu web, ja que poden veure's impedits per circumstàncies alienes a nosaltres. Concretament, no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

- interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena.

- intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de malwares de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol una altra.

- Per no veure complertes les expectatives dels usuaris en relació amb la web i/o les seves prestacions.

- L'accés de menors d'edat als continguts inclosos en la web. Concretament, i sense caràcter limitatiu, DEMANA.CAT no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

- Els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin a través del Servei.

- La utilització que els usuaris puguin fer dels materials inclosos en la web, siguin prohibits o permesos, en infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, informació confidencial, de continguts del Servei o de tercers.

- La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

DEMANA.CAT no es fa responsable de l'eventual pèrdua de dades dels usuaris per causa no atribuïble al Servei.

DEMANA.CAT no es fa responsable de cap devolució, de quantitat alguna satisfeta, únicament podrà retornar-se posant-se en contacte directe amb l'establiment per al qual hagi comprat la seva consumició, i en els termes i condicions que l'establiment determini. DEMANA.CAT no té cap vinculació amb les passarel·les o mitjans de pagament segurs que facilita l'ESTABLIMENT, per la qual cosa no es podrà exigir cap responsabilitat per mal funcionament, error, o negligència de les passarel·les de pagament.

DEMANA.CAT no es fa responsable de la qualitat i realitat de les consumicions comprades o compliment d'expectatives d'usuari i clients.

DEMANA.CAT podrà reservar-se quantes accions legals estiguin en el seu poder per a exercitar el correcte funcionament dels pactes acordat en les presents condicions o aquelles altres que se signin entre les parts.


7. Condicions de venda i devolucions

Un cop finalitzat el pagament la comanda s'enviarà a l'ESTABLIMENT i el client rebrà un email, això implica que la comanda s'ha rebut i entregada al restaurant mitjançant un correu i la mateixa plataforma, però no necessàriament significa que l'ESTABLIMENT l'estigui preparant. En cas que l'ESTABLIMENT no vulgui o pugui servir la comanda ha de ser ell qui s'ha de posar en contacte amb el client per informar de la incidència.

L'entrega de la comanda. El client pot triar una franja horària, però l'ESTABLIMENT es guarda el dret de modificar l'entrega en cas de tenir molta feina en un moment puntual, o que la distancia a recórrer pel transportista sigui molt llarga. En tot cas L'ESTABLIMENT hauria de comunicar-se amb el client en el cas que la demora sigui molt llarga.

En cas que el producte estigui en mal estat, o hi hagi alguna equivocació, el client s'ha de posar en contacte ràpidament amb l'ESTABLIMENT per tal de trobar la millor solució. En cap cas DEMANA.

CAT intervindrà en la devolució d'un import o com a intermediari.


8. Seguretat

Tot el procediment de registre, contractació, pagament així com la transmissió de les teves dades personals s'efectuen usant els mitjans tècnics segurs i de forma xifrada a través del protocol SSL.


9. Legislació i normativa aplicable

Aquest contracte es regeix per la legislació espanyola, i la jurisdicció preferent dins dels límits de la llei seran els jutjats de la ciutat de Girona.

Amb la finalitat de simplificar la resolució de reclamacions per la via civil i reduir costos, no excloem la possibilitat de sotmetre'ns davant un Arbitratge d'Equitat del TRIBUNAL ARBITRAL DE GIRONA.


10. Atenció al client

Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, pots contactar amb nosaltres en la següent adreça info@demana.cat


11. Política de cookies

Només les absolutament necessàries per a garantir el funcionament del servei dins de la plataforma, i en cas d'usar un altre tipus, tens la informació actualitzada en la nostra política de cookies en la web demana.cat.


12. Modificació

DEMANA.CAT podrà modificar aquestes condicions d'ús en qualsevol moment publicant-se en aquesta Web, en el qual consta sempre la data de l'última actualització aplicable.